Lista zadań dopuszczonych do głosowania
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2018
Subregion obejmujący: Miasto Opole, powiat opolski
Lp.: 1
Kod zadania: P/OP/1/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat m. Opole
Lp.: 2
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat m. Opole
Lp.: 3
Kod zadania: P/OP/3/DEP
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat m. Opole
Lp.: 4
Kod zadania: P/OP/4/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat m. Opole
Lp.: 5
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat m. Opole
Lp.: 6
Kod zadania: P/OPO/9/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat opolski
Lp.: 7
Kod zadania: P/OPO/10/DKS
Tytuł zadania: Imperium aktywności
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat opolski
Lp.: 8
Kod zadania: P/OPO/14/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat opolski
Lp.: 9
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat opolski
Lp.: 10
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 11
Kod zadania: S/OOP/17/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 12
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 13
Kod zadania: S/OOP/19/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 14
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 15
Kod zadania: S/OOP/21/DZD
Tytuł zadania: BO badania to podstawa
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 16
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 17
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 18
Kod zadania: S/OOP/25/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 19
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 20
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 21
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 22
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 23
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Subregion obejmujący powiaty: nyski, brzeski
Lp.: 1
Kod zadania: P/ONY/11/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat nyski
Lp.: 2
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat nyski
Lp.: 3
Kod zadania: P/ONY/14/DEP
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat nyski
Lp.: 4
Kod zadania: P/ONY/15/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat nyski
Lp.: 5
Kod zadania: P/OB/1/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 6
Kod zadania: P/OB/2/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 7
Kod zadania: P/OB/3/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 8
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 9
Kod zadania: P/OB/5/DEP
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 10
Kod zadania: P/OB/6/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 11
Kod zadania: P/OB/7/DEP
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 12
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 13
Kod zadania: P/OB/9/DIG
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat brzeski
Lp.: 14
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 15
Kod zadania: S/NB/18/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Subregion obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski
Lp.: 1
Kod zadania: P/OKL/1/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kluczborski
Lp.: 2
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kluczborski
Lp.: 3
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kluczborski
Lp.: 4
Kod zadania: P/OKL/4/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kluczborski
Lp.: 5
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kluczborski
Lp.: 6
Kod zadania: P/ONA/6/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat namysłowski
Lp.: 7
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat namysłowski
Lp.: 8
Kod zadania: P/ONA/8/DZD
Tytuł zadania: Aktywny senior
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat namysłowski
Lp.: 9
Kod zadania: P/OOL/10/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat oleski
Lp.: 10
Kod zadania: P/OOL/11/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat oleski
Lp.: 11
Kod zadania: P/OOL/12/DEP
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat oleski
Lp.: 12
Kod zadania: P/OOL/13/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat oleski
Lp.: 13
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat oleski
Lp.: 14
Kod zadania: S/KNA/16/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 15
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Subregion obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki
Lp.: 1
Kod zadania: P/OGL/1/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat głubczycki
Lp.: 2
Kod zadania: P/OGL/2/DEP
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat głubczycki
Lp.: 3
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat głubczycki
Lp.: 4
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat głubczycki
Lp.: 5
Kod zadania: P/OGL/7/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat głubczycki
Lp.: 6
Kod zadania: P/OGL/8/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat głubczycki
Lp.: 7
Kod zadania: P/OKR/10/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 8
Kod zadania: P/OKR/12/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 9
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 10
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 11
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 12
Kod zadania: P/OKR/17/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 13
Kod zadania: P/OKR/19/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 14
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat krapkowicki
Lp.: 15
Kod zadania: P/OPR/23/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat prudnicki
Lp.: 16
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat prudnicki
Lp.: 17
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat prudnicki
Lp.: 18
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 19
Kod zadania: S/GKP/28/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 20
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 21
Kod zadania: S/GKP/30/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 22
Kod zadania: S/GKP/31/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 23
Kod zadania: S/GKP/32/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 24
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 25
Kod zadania: S/GKP/34/DZD
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 26
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Subregion obejmujący powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 1
Kod zadania: P/OST/10/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 2
Kod zadania: P/OST/12/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 3
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 4
Kod zadania: P/OST/14/DIG
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 5
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 6
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 7
Kod zadania: P/OST/17/BDO
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 8
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 9
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat strzelecki
Lp.: 10
Kod zadania: P/OK/1/DRW
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 11
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 12
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 13
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 14
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 15
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 16
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: powiat kędzierzyńsko-kozielski
Lp.: 17
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 18
Kod zadania: S/SK/22/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 19
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 20
Kod zadania: S/SK/23/DKS
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne
Lp.: 21
Kod zadania: S/SK/24/BDO
Zadanie Subregionalne/ Powiatowe: Subregionalne